NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axes4.
axes4 Company Logo

axes4 / axesCheck
Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt

Lösningar och tjänster för att skapa tillgänglig PDF (PDF/UA)

Vi gör PDF-dokument tillgängliga för alla
för en tillgängligare och bättre värld


axesCheck är "PDF/UA-klar"

PDF/UA - Ikon

Skapa, visa, läs, dela, publicera och navigera i
PDF/UA-kompatibla PDF-dokument
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
axesCheck

axesCheck - Logo med text

Din webb-baserade PDF Accessibility Checker

Med axesCheck kan du snabbt och enkelt kontrollera om
dina PDF-filer uppfyller kraven för digital tillgänglighet.


axesCheck är en webb-baserad version av
PDF Accessibility Checker (PAC)
och kontrollerar om dina PDF-filer
uppfyller de maskinverifierbara kraven för
PDF/UA-1 (enligt Matterhorn-protokollet)
och
WCAG 2.1 (A & AA).
Webinarier / Videodemonstrationer- Ikon

Online-demonstration

Boka online-demonstration av axesCheck


Vill du istället skapa tillgänglig PDF på egen hand?

Vi har de rätta verktygen för att hjälpa dig att skapa eller åtgärda
tillgängliga PDF-filer effektivt och hållbart.


Produkter

axesWord - Logo med text

Skapa PDF/UA- och WCAG-kompatibla filer inifrån MS WordaxesPDF - Logo med text

Åtgärda befintliga PDF-filer för överensstämmelse med PDF/UATjänster

axes4 Services - Document Tagging - Text banner     axes4 Services - Word Templating - Text banner
(Klicka på önskad tjänst ovan för detaljerad information)
Produkter


axesCheck - Logo med textDownload - Icon

Är din PDF-fil digitalt tillgänglig
enligt standarderna PDF/UA och WCAG?

Ta reda på det här och nu
Kontrollera snabbt och enkelt med axesCheck


  För en slutlig bedömning,
  ytterligare kontroller krävs som endast en människa kan utföra;
  till exempel att sekvensen av element är korrekt,
  att taggarna motsvarar den visuellt igenkännbara semantiken,
  eller att alternativa texter på ett adekvat sätt återger
  kärnbudskapet i en bild.axesCheck®

Ditt webb-baserade verktyg för
snabb och enkel validering av tillgänglig PDF enligt
ISO-standarden 14289-1 (PDF/UA-1) och WCAG 2.1 AA


  axesCheck är ditt tidsbesparande verktyg för att
  snabbt och enkelt kontrollera dina PDF-dokument för
  överensstämmelse med PDF/UA-1 och WCAG 2.1 AA under
  arbetet med att göra dem fullt tillgängliga och kompatibla.

  Tillgänglighetsproblem är lätt att hitta och visa
  - med ett enda klick.


  axesCheck validerar gentemot:

  • PDF/UA - ISO-standarden för tillgänglig PDF
  • axesCheck kan användas för att kontrollera alla
   maskinverifierbara testkriterier för ISO-standarden 14289,
   mer känd som PDF/UA.

   UA står för Universal Access och garanterar
   bästa möjliga användarupplevelse för slutanvändare
   av det mest använda dokumentformatet i världen.

   • Vilka PDF/UA-krav utvärderar axesCheck?

    • Grundläggande krav
    • Följs de grundläggande reglerna
     enligt PDF-specifikationen?


    • Logisk struktur
    • Finns det fel i taggträdet som gör
     innehåll otillgängligt?


    • Metadata och inställningar
    • Har PDF-filen inställningar som begränsar
     tillgängligheten eller saknas viktig metadata
     som krävs för smidig bearbetning?  • WCAG - De globala riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll
  • axesCheck gör det möjligt att snabbt och enkelt
   kontrollera alla maskinverifierbara framgångskriterier
   för WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
   Level A och AA för en PDF.

   • Vilka WCAG-krav utvärderar axesCheck?

    1. Uppfattbart
    2. Kan alla innehållsrelevanta element uppfattas?

     Detta inkluderar krav som:

     • Är alternativa texter angivna?

     • Är kontrastminimum uppfyllt?

     • Är det möjligt för programvara att
      skilja mellan innehållsrelevanta och
      dekorativa element?

     • Kan programvaran komma åt alla
      innehållsrelevanta element?


    3. Hanterbart
    4. Finns information, inställningar och mekanismer
     för att aktivera navigering och interaktion
     (till exempel med formulärfält)?

     Dessa inkluderar:

     • Är titel angiven?

     • Är tabb-ordningen inställd för
      interaktiva element?


    5. Begripligt
    6. Kan användare förstå innehållet och
     användargränssnittet, även om de till
     exempel använder talstöd?

     Dessa inkluderar:

     • Är naturligt språk definierat för alla element?

     • Finns det en Unicode-motsvarighet
      för varje tecken?


    7. Robust
    8. Följs de grundläggande reglerna
     enligt PDF-specifikationen?
  Så här fungerar axesCheck för snabb validering av
  överensstämmelse med PDF/UA och WCAG 2.1 AA

  Kontrollverktyget axesCheck hjälper kreatörer av
  tillgängliga PDF-dokument att enkelt uppnå helt
  PDF/UA- och WCAG-kompatibla dokument.

  Du kan använda axesCheck i slutet av ditt arbetsflöde;
  för efterkontroll av PDF-filer som du skapat med bl.a.
  Adobe InDesign, Adobe Acrobat eller MS Word.

  axesCheck utför både PDF/UA-kontroll och WCAG-kontroll
  och rapporterar resultatet i en PDF-testrapport.

  axesCheck nås via en webb-baserad 'dra-och-släpp'-tjänst:

axes4 axesCheck Dashboard - Bild

Klicka på bilden
axesCheck Dashboard


  axesCheck redovisar valideringsresultatet i en PDF-testrapport.
  Exempel:

axes4 axesCheck PDF Test Report översikt, Exempel: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Årsredovisning 2021, Bild

Klicka på bilden
axesCheck PDF Test Report översiktaxes4 axesCheck PDF Test Report, PDF/UA-1 kontroll, Exempel: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Årsredovisning 2021, Bild

Klicka på bilden
axesCheck PDF Test Report - PDF/UA-1 kontrollaxes4 axesCheck PDF Test Report, WCAG 2.1 AA kontroll, Exempel: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Årsredovisning 2021, Bild

Klicka på bilden
axesCheck PDF Test Report - WCAG 2.1 AA kontroll
  Systemkrav

   axesCheck är en webb-baserad tjänst,
   en modern/up-to-date webbläsare krävs.
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.axes4 Company Logo
axes4 Partner