NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande teknik för tillgänglig PDF från axes4.
axes4 Company Logo

axes4
Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt

Lösningar och tjänster för att skapa tillgänglig PDF (PDF/UA)

Vi gör PDF-dokument tillgängliga för alla
för en tillgängligare och bättre värld

Programvara och professionella tjänster som hjälper verksamheter
att skapa tillgängliga PDF-dokument som överensstämmer med
gällande tillgänglighetsstandarder för tillgänglig PDF,
såsom PDF/UA (ISO 14289-1) och även PDF/A,
samt W3C/WCAG 2.1, och U.S. Section 508.


axes4 produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"

PDF/UA - Ikon

Skapa, visa, läs, dela, publicera och navigera i
PDF/UA-kompatibla PDF-dokument
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
Förstå begreppet "Tillgänglig PDF"

PDF/UA - Ikon

  Vad är en tillgänglig PDF?

  För att säkerställa att PDF-baserat innehåll är tillgängligt för människor
  med funktionsvariation eller att det kan anpassas för olika användningsfall
  (till exempel för att läsas på mobila enheter, mobiltelefoner,...),
  måste det tillhandahållas i digitalt tillgänglig form.

  Det finns några grundläggande tekniska krav för tillgängliga PDF-filer som
  du enkelt kan kontrollera med ett PDF Accessibility Checker-verktyg (PAC),
  såsom:


  Till exempel innehåller en tillgänglig PDF ett osynligt strukturlager
  där alla innehållsrelevanta element är kodade i rätt ordning på
  ett maskinläsbart sätt och ytterligare viktig information ingår
  för förståelse och riktad navigering.


  Viktigt.
  Förutsättningen för att arbeta med tillgänglighet för PDF-dokument
  är att ditt PDF-dokument redan har en taggstruktur.
  Om detta inte är fallet måste du först skapa en PDF med taggar,
  antingen genom att konvertera källdokumentet eller med en PDF-redigerare.


  Varför är tillgänglig PDF viktigt?

  Å ena sidan finns mycket viktig information uteslutande som PDF-innehåll.
  PDF är det mest använda filformatet i världen för utbyte av dokument;
  vare sig det till exempel gäller rapporter, protokoll, biljetter eller kontoutdrag.

  Men de flesta PDF-filer som är tillgängliga hittills har enorma hinder för
  personer med funktionsnedsättning eller är otillräckligt förberedda för nutida och
  framtida användningsscenarier (mobilt internet, AI, Big Data, till exempel).
  Tillgängliga PDF-filer är en lösning på det problemet.

  Å andra sidan krävs redan tillgängliga PDF-dokument
  enligt lag för många organisationer.
  Lagarna utvidgas successivt till andra områden.
  EU vill spela en pionjärroll här, eftersom digital integration gör det
  möjligt för alla människor att deltaga fullt ut i informationssamhället.

   "Många människor vet inte att PDF-filer faktiskt måste vara fria från hinder.
   Det finns fortfarande missförstånd,
   t.ex. att vissa människor säger att PDF-filer inte är en webbplats,
   men det är tydligt, PDF-filer måste vara lika tillgängliga.
   Jag skulle vilja förtydliga det."

   Michael Wahl,
   Head of the German Federal Monitoring Agency for
   Accessibility in Information Technology


  PDF/UA - ISO-standarden för tillgänglig PDF

  axesCheck kan användas för att kontrollera alla maskinverifierbara testkriterier
  för ISO-standarden 14289, mer känd som PDF/UA.
  UA står för Universal Access och garanterar bästa möjliga användarupplevelse
  för slutanvändare av det mest använda dokumentformatet i världen.

  • Vilka PDF/UA-krav utvärderar axesCheck?

   • Grundläggande krav
   • Följs de grundläggande reglerna enligt PDF-specifikationen?


   • Logisk struktur
   • Finns det fel i taggträdet som gör innehåll otillgängligt?


   • Metadata och inställningar
   • Har PDF-filen inställningar som begränsar tillgängligheten
    eller saknas viktig metadata som krävs för smidig bearbetning?  WCAG - De globala riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll

  axesCheck gör det möjligt att snabbt och enkelt kontrollera
  alla maskinverifierbara framgångskriterier för
  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
  Level A och AA för en PDF.

  • Vilka WCAG-krav utvärderar axesCheck?

   1. Uppfattbart
   2. Kan alla innehållsrelevanta element uppfattas?

    Detta inkluderar krav som:

    • Är alternativa texter angivna?

    • Är kontrastminimum uppfyllt?

    • Är det möjligt för programvara att skilja mellan
     innehållsrelevanta och dekorativa element?

    • Kan programvaran komma åt alla innehållsrelevanta element?


   3. Hanterbart
   4. Finns information, inställningar och mekanismer för att
    aktivera navigering och interaktion (till exempel med formulärfält)?

    Dessa inkluderar:

    • Är titel angiven?

    • Är tabulatorordningen inställd för interaktiva element?


   5. Begripligt
   6. Kan användare förstå innehållet och användargränssnittet,
    även om de till exempel använder talstöd?

    Dessa inkluderar:

    • Är naturligt språk definierat för alla element?

    • Finns det en Unicode-motsvarighet för varje tecken?


   7. Robust
   8. Följs de grundläggande reglerna enligt PDF-specifikationen?
Vanliga sätt att skapa tillgängliga PDF-dokument

PDF/UA - Ikon

  Det finns två vanliga sätt att skapa tillgängliga PDF-dokument:

  • Direkt, baserat på källformat:
   Om du vill skapa tillgängliga PDF-dokument med programvaror
   såsom Microsoft Word, Adobe InDesign, Adobe Acrobat,
   eller konvertera ifrån ett strukturerat format såsom HTML eller XML till PDF,
   klickar du vanligtvis på den magiska knappen "Skapa PDF".

   Om konverteringsprogramvaran gör ett bra jobb skapas det
   nödvändiga interna strukturtaggträdet automatiskt med hög kvalitet.


  • Indirekt, baserat på befintlig PDF-fil:
   Om källfilen inte finns att tillgå eller om programvaran inte utför
   en godtagbar konvertering, kan du ta PDF-filen utan taggar,
   vanligtvis en webb-PDF, och omarbeta den.

   Under denna process taggar du alla relevanta innehållselement och ytterligare
   några tillgänglighetsfunktioner adderas, såsom alternativa texter till bilder.
   För att göra detta behövs en programvara i form av en PDF-redigerare
   som kan skapa och redigera PDF-taggar.


  Men förvänta dig inte för mycket.
  Endast några få programvaror erbjuder inbyggt stöd för att direkt skapa
  högkvalitativa PDF/UA-dokument eller åtminstone med mindre ansträngning.


  Det är då som du behöver hjälp av axes4-programvaror för skapa
  100% PDF/UA-kompatibla dokument på några minuter:
  Nya egenskaper och funktionalitet i axes4 programvarulösningar

  Se även axes4 blog


Universell tillgänglighet

Programvara och tjänster som gör det enklare att skapa
tillgängliga PDF-dokument (PDF/UA)

PDF/UA - Ikon

Produkter

axesWord - Logo med text

Skapa PDF/UA- och WCAG-kompatibla filer inifrån MS WordaxesPDF - Logo med text

Åtgärda befintliga PDF-filer för överensstämmelse med PDF/UAaxesCheck - Logo with text

Validera befintliga PDF-filer med avseende på
överensstämmelse med PDF/UA och WCAGTjänster

axes4 Services - Document Tagging - Text banner     axes4 Services - Word Templating - Text banner

(Klicka på produkt/tjänst ovan för detaljerad information)axes4 Support och Service Level Agreement (SLA)

Support och SLA-kontraktet förmedlas av NewFormat AB och
ingås mellan axes4 (produktägare) och slutkund:

axes4 Support Basic
(inkluderat i prenumerationsavgiften)

och

axes4 Service Level Agreement (SLA) med Support Standard
(tillval)
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.axes4 Company Logo
axes4 Partner