NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axes4.
axes4 Company Logo

axes4 / axesPDF
Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt

Lösningar och tjänster för att skapa tillgänglig PDF (PDF/UA)

Vi gör PDF-dokument tillgängliga för alla
för en tillgängligare och bättre värld


axesPDF är "PDF/UA-klar"

PDF/UA - Ikon

Skapa, visa, läs, dela, publicera och navigera i
PDF/UA-kompatibla PDF-dokument
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
axesPDF

axesPDF - Logo med text

Professionellt verktyg för att
kontrollera och åtgärda otillgängliga PDF-dokument
för överensstämmelse med PDF/UA
Webinarier / Videodemonstrationer- Ikon

axesPDF videodemonstrationer

Videodemonstrationer av axesPDF - Popup-fönster


Online-demonstration

Boka online-demonstration av axesPDF


Podcasts

  CHAX Chat Podcast Episode
  - Accessibility Unraveled med Dax Castro och Chad Chelius:

  • Skapa tillgängliga tabeller med axesPDF och axesWord

  • - Dax Castro:
   "Jag exponerades för axesPDF.
   Och jag blev alldeles överväldigad.
   axesPDF låter dig mycket snabbt tagga olika
   kolumnrubriker på lämpligt sätt.
   Jag fick bokstavligen ont i magen när jag tänkte
   på all tid som jag hade spenderat på
   komplexa tabeller för att försöka göra dem rätt.
   Omorganisera taggar, flytta TDs och TRs och
   skapa nya och allt det och jag frågade mig själv,
   varför gjorde jag det, varför visste jag inte om det här tidigare?"

   "Jag säger detta strikt som en yrkesman till en annan yrkesman.
   Om du inte har sett den här videon, se den.
   Jag lovar dig, det kommer att öppna några dörrar för dig
   till möjligheterna för hur mycket tid det kan spara."


  • Åtgärda komplexa tabeller med axesPDF

  • - Chad Chelius:
   "Den här videon går igenom hur du kan ta dig ann en
   komplex tabell och göra den kompatibel och skapa rubriker,
   med associerade rubrikcells-ID inom en tabell.
   Och om du någonsin har försökt göra det i Adobe Acrobat,
   kommer du att älska den här videon.
   Den kommer att överväldiga dig."
  Prisinformation

  axesPDF programvara erbjuds som förbetald årlig prenumeration.

  1-årig eller 2-årig prenumeration med en av 3 licenstyper:

  • En-användarlicens
   - En användare av axesPDF

  • Team-licens/Fleranvändarlicens
   - Flera samtidiga användare av axesPDF

  • Flat-licens/Volymlicens
   - Samtliga användare av axesPDF;
   det överlägset billigaste sättet att förse
   många användare med axesPDF

  Volymrabatt erbjudes från 5st eller fler användare!


  Intressant?
Tjänster

axes4 Services - Document Tagging - Text banner     axes4 Services - Word Templating - Text banner
(Klicka på önskad tjänst ovan för detaljerad information)
axesPDF utbildning

axesPDF - Instruktörsledd utbildning

Produkter


axesPDF - Logo med textNedladdning - Ikon

Klicka här för att prova axesPDF utan kostnad

  Ladda ned den senaste versionen av axesPDF och utvärdera
  ditt dokument med avseende på överensstämmelse med PDF/UA.
  Testa alla tidsbesparande åtgärdsfunktioner.

  Testläge/Demoläge/"Trial Mode" (utan aktivering):
  - Ingen aktivering behövs.

  Utan aktivering fungerar axesPDF i testläge
  med följande begränsningar:

   Du har tillgång till alla funktioner,
   men de resulterande PDF-filerna har
   vattenstämplar och slumpmässiga
   färgöversättningar av enskilda tecken.axesPDF®
det professionella verktyget för att
skapa tillgänglig PDF enligt
ISO-standarden PDF/UA-1 (ISO 14289-1),
WCAG 2.1 och U.S. Section 508

  axesPDF är ditt tidsbesparande verktyg för att kontrollera
  och åtgärda PDF-dokument och skapa tillgänglig PDF.

  Tillgänglighetsproblem identifieras enkelt och
  de flesta av dem åtgärdas direkt med ett enda klick.

  axesPDF installeras some en fristående Windows-tillämpning:

axes4 axesPDF kontrollpanel - Picture

Klicka på bilden
axesPDF kontrollpanel


  Vanliga program för ordbehandling, desktop publishing och
  PDF-redigering stöder inte arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF.
  axesPDF fyller denna lucka.

  axesPDF passar för att åtgärda alla PDF-filer (och arbetsflöden)
  med avseende på tillgänglighet;
  speciellt för att kontrollera och åtgärda PDF-dokument
  som skapats med Adobe Indesign eller Acrobat.

  Oavsett om det gäller en tillgänglig PDF som ska publiceras med
  Adobe InDesign, Acrobat eller MS Word är axesPDF® rätt verktyg
  för att verifiera överensstämmelse med PDF/UA-standarden.


  Viktigt.
  Förutsättningen för att arbeta med axesPDF är att
  ditt PDF-dokument redan har en taggstruktur.
  Om detta inte är fallet måste du först skapa en PDF med taggar,
  antingen genom att konvertera källdokumentet eller
  med en PDF-redigerare.
  axesPDF - åtgärdar otillgängliga PDF-dokument
  så att de blir tillgänglig PDF (PDF/UA)

  axesPDF hjälper dokumentskapare att åtgärda PDF-dokument
  så att de blir fullt kompatibla med PDF/UA.

  Med axesPDF kontrolleras PDF-dokumentet efter att
  det skapats i Adobe InDesign, Acrobat eller MS Word.

  axesPDF kontrollerar PDF-dokumentets överensstämmelse med PDF/UA.
  Felaktigheter identifieras och åtgärdas därefter enkelt i axesPDF
  - i de flesta fall bara med ett klick.

  Om du har taggade PDF-dokument, men behöver åtgärda
  teckensnitt, mellanrum, strukturella fel i taggträd eller om
  PDF dokument innehåller många komplexa tabeller,
  är axesPDF verktyget för dig.

axes4 axesPDF, förhandsgranskning av taggträd, strukturerad taggträdsvy, PDF Association: PDF/UA-1 Ref Suite 1 Folder - Bild

Klicka på bilden
Exempel på ett korrekt taggat PDF-dokumentet
och dess strukturtaggar
  Egenskaper och funktionalitet

  axesPDF® är en vertygslåda full med verktyg
  för att professionellt kvalitetssäkra tillgänglig PDF.
  Alla ingående funktioner hjälper till att förkorta tiden
  för kontroll och korrigering i arbetsflödet.


  axesPDF i korthet

  • Verktyg för kontroll och åtgärd i ett steg

  • Professionell version av:

  • Automatiserad PDF/UA-kontroll

  • Interaktiv rapport över
   alla identifierade PDF/UA-felaktigheter
   och hur du åtgärdar dem

  • En mängd snabbknappar finns för att med
   1-klick åtgärda felen (i hela dokumentet)

  • Åtgärda PDF/UA-fel,
   i många fall med hjälp av 1-klicksknappar

  • Avancerad korrigering av
   egenskaper & attribut för taggning
   (för ett element eller flera element)

  • Förenklad strukturvy för snabb
   visuell utvärdering (Skärmläsare-Preview)

  • Tydlig expertvy för specifika diagnoser:
   Logisk struktur / Dokumentvisning / Egenskaper / Rollmappning

  • Skapa nästlade bokmärken baserade på rubriktaggar

  • Redigera dokumentegenskaper

  • Förbered PDF-filer för korrekt strukturmärkning (taggning)

  Användargränssnitt och knappar - översikt

  1-Klicksknappar - Knappar för att snabbt åtgärda
  felaktigheter med 1-klick:

  • Markera alla icke-märkta element i
   dokumentet som artefakter med ett klick

  • Åtgärda saknade blanksteg (mellan ord)
   - på innehållsnivå

  • Lägg till ID till varje anteckningstagg

  • Lägg till länkbeskrivningar

  • Lägg till PDF/UA-identifierare

  Fullständig PDF/UA-kontroll
  - Automatiserad & manuell/visuell utvärdering

  Vissa PDF/UA-krav kan kontrolleras automatiskt av en maskin.
  Men det finns också krav som måste kontrolleras manuellt.

  Därför är båda metoderna nödvändiga:
  en automatiserad PDF/UA-kontroll och
  ytterligare en manuell/visuell utvärdering av PDF.

  • Alla maskinkontrollerbara kontrollpunkter
  • I axesPDF® ingår en automatiserad
   PDF/UA-kontroll (Checker-fliken).
   Den täcker alla maskinkontrollerbara kontrollpunkter i
   Matterhorn-protokollet.


  • Verktyg för manuell/visuell kontroll och utvärdering
  • För manuell/visuell utvärdering,
   vilket är en viktig del vid PDF/UA-kontroll,
   finns det två kompletterande verktyg i axesPDF®:

   • Meny: Förhandsvisning (Ribbon Tab: Preview):
    • en förenklad strukturvy för snabb visuell utvärdering
     (till exempel: utvärdering av semantiken)

   • Meny: Logiskt strukturträd
    (Ribbon Tab: Logical Structure Tree):
    • en expertvy av den logiska dokumentstrukturen
     för en specifik diagnos och kontroll av den
     logiska ordningen i kombination med
     en parallell dokumentvy

  Interaktiv rapport över identifierade
  PDF/UA-problem med åtgärdsförslag

  Feldiagnos utförs enkelt:
  Klickbara problem i tillgänglighetsrapporten leder
  direkt till motsvarande lägen i dokumentvyn och
  i det logiska strukturträdet.

  Genom att använda F1-tangenten fås praktiska råd
  om hur ett specifikt PDF/UA-problem åtgärdas.


  PDF/UA-problem åtgärdas i många fall
  med hjälp av 1-klicksknappar

  Hur användbar är en detaljerad tillgänglighetsrapport
  om åtgärderna för att korrigera tillgänglighetsfelen
  är mycket tidskrävande eller komplicerade att utföra
  - åtminstone för en genomsnittlig användare?

  I dessa fall erbjuder axesPDF en mängd 1-klicksknappar,
  exempelvis för att:

  • Lägga till PDF/UA-identifierare

  • Återställa zoom

  • Ställa in "Contents key of Link annotations"

  • Ställa in "tabbordning" (Tab Order)

  Om det inte går att åtgärda problemet med 1-klick,
  finns en åtgärdspanel i axesPDF,
  för att åtgärda problemet - som till exempel:

  • Lägga till bokmärken

  • Skapa destinationer

  • Åtgärda roller

  • Infoga blanktecken

  • Ta bort språkangivelser

  • Ändra namn på strukturmärke (tagg)  Fördelar

  • Användargränssnittet är optimerat för att
   underlätta användningen

  • Du kan åtgärda PDF/UA-problem
   som andra verktyg inte kan åtgärda

  • Du kan åtgärda PDF/UA-problem med 1-klick
   som du med andra verktyg måste
   åtgärda (fixa) manuellt ett efter ett

  • Du sparar mycket tid under kvalitetssäkringsarbetet

  • Utvärderingen och analysen förenklas  Systemkrav

   axesPDF installeras som
   en fristående Windows-tillämpning.

   Stödda operativsystem:

   • Windows 10 (64 Bit)

   • Windows 11 (64 Bit)

   Ytterligare krav:

   Dessutom måste följande program installeras på din dator:

   • ASP.NET Core Runtime 3.1 (Hosting Bundle)

   • .NET Desktop Runtime 3.1

   • .NET Framework 4.8axesPDF i arbete

Så här enkelt skapar du din första tillgängliga PDF-fil
som uppfyller PDF/UA-standarden


  1. Öppna PDF-filen

  2. Klicka på Refresh-knappen under Checker-fliken.
  3. axesPDF Refresh Button - Bild

   Då visas en rapportlista med en statussymbol
   för respektive PDF/UA-kontrollpunkt.


  4. Stega uppifrån och ned i den listan,
   från en kryss- eller varningsmarkering till nästa,
   och åtgärda tillgänglighetsproblemet genom att
   välja tillhörande verktyg.
   Klicka på triangeln vid behov för att se mer information.

  5. axesPDF Checker Content - Bild

   axesPDF Checker Path Object Not Tagged -Bild


  6. Efter varje utförd åtgärd gå tillbaks till Checker-fliken
   och klicka på Refresh-knappen.
   Nu skall kryss- eller varningssymbolen
   ha ändrats till en klarmarkering.

  7. När alla PDF/UA-kontrollpunkter visar klarmarkeringar
   gå till Preview-fliken för förhandsgranskning,
   klicka på knappen Refresh och kontrollera din PDF visuellt.

  8. Om allt ser bra ut är PDF-filen nu
   en tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden.


  Intressant?
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.axes4 Company Logo
axes4 Partner