NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd till partner och återförsäljare
för Norden och Baltikum av NetCentric Technologies / CommonLook, USA.
NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

CommonLook
PDF Accessibility: Problem Solved

Lösningar för tillgänglig PDF som uppfyller
gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/WCAG 2.0/2.1,
U.S. Section 508 och U.S. HHS.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
NetCentric Technologies - CommonLook Campus 101 - Logo

Skapa tillgängligt kursmaterial (PDF) för högre utbildning
CommonLook Campus 101C
Skapa tillgängligt kursmaterial (PDF) för högre utbildning

NetCentric Technologies - CommonLook Campus 101 - Study Hall - Bild

CommonLooks Campus 101 är ett omfattande paket med
programvaror och tjänster som gör det möjligt för högre utbildning/skolinstitutioner
att påskynda sitt arbete med att tillgängliggöra sina elektroniska dokument.
Campus 101 är baserat på lång erfarenhet av att arbeta med ledande högskolor.

Målet med CommonLook Campus 101 är att utbilda personalen
till att själva skapa och anpassa merparten av verksamhetens dokument
till gällande standarder för tillgängliga dokument, samt vid behov
möjlighet att utnyttja CommonLooks tilläggstjänster.

CommonLook
webinarier, inspelade videodemonstrationer, tutorials och praktiska övningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av CommonLook Campus 101  Kundreferenser

  2016 - CommonLook Campus 101 vid California State University:


  2019 - CommonLook Campus 101 vid George Mason University, GMU Assistive Technology:

   Building a Sustainable Document Accessibility Strategy and Remediation Plan


Produkter


NetCentric Technologies - CommonLook Campus 101 - Logo

Skapa tillgängligt kursmaterial (PDF) för högre utbildning
Download - Ikon

Kontakta mig för angående CommonLook Campus 101
Skapa tillgängligt kursmaterial (PDF) för högre utbildningClassroom - Picture

  CommonLook Campus 101
  - Dags att ta itu med utmaningen: Tillgängliga dokument

  CommonLook Campus 101 är ett effektivt initiativ för att skapa
  tillgängliga dokument och utbildningsmaterial för högre utbildning.

  Campus 101 säkerställer att alla studenter, personal och fakultet
  har lika tillgång till information och lika möjligheter.

  Nyhetsbrev, betyg, uppgifter, guider och andra dokument bör vara
  ordentligt taggade och strukturerade med tillgänglighet i åtanke.

  Tyvärr saknar utbildningsinstitutioner ofta den kunskap och
  de resurser som krävs för att uppfylla gällande standarder.

  Campus 101 ger ett kraftfullt stöd till team att genomföra
  sitt tillgänglighetsarbete; alltifrån start till avslut.


  Accelerera tillgänglighetsarbetet

  Campus 101 stöder högre utbildningsinstitutioners behov av
  verktyg och utbildning för att skapa tillgängliga dokument
  - till ett pris som passar pressade budgetar.

  Omfattning:

  • Licenser för CommonLooks programvaror
   CommonLook PDF & CommonLook Office

  • Responsivt stöd inklusive gratis programuppdateringar,
   installationshjälp och teknisk support

  • Omfattande tillgänglighetsskanning av
   alla prioriterade dokument

  • Tillgång till utbildningsresurser,
   inklusive videomaterial (tutorials),
   samt frågor-och-svar-sessioner

  Förbättra arbetsflödet på campus

  "När det gäller tillgång till tillgängliga dokument,
  anser vi att alla borde vara på samma sida"

  Varje dag förhindras studenter, personal och fakultetsmedlemmar
  med funktionsnedsättning från att få tillgång till viktig information,
  antagningsinformation och kursinformation.

  Samma individer tvingas ofta avslöja sin personliga och privata
  information till tredje part för att slutföra uppgifter som annars är
  omöjliga att utföra på egen hand.
  Med CommonLook Campus 101 behöver det inte vara så längre.

  CommonLook Campus 101 är en skalbar paketering av
  programvara, tjänster och resurser för att hjälpa till att
  säkerställa att PDF-dokument och andra dokument uppfyller
  gällande tillgänglighetsstandarder.

  Genom att tillhandahålla tillgängliga dokument uppfyller skolan
  obligatoriska tillgänglighetskrav och ger personer med funktions-
  nedsättning lika tillgång till information och lika möjligheter.

  Genom att uppfylla gällande tillgänglighetsstandarder för dokument
  skyddas även skolan ifrån potentiellt kostsamma och pinsama tvister.

NetCentric Technologies - CommonLook - Standarder för tillgängliga PDF-dokument - ISO/PDF/UA, W3C/WCAG 2.0/2.1, US Section 508, US HHS - Bild

  Kvantifierade fördelar

  CommonLook Campus 101 är designat speciellt för utbildningssektorn
  och erbjuder en omfattande och skalbar bundling av programvara,
  tjänster och resurser som ger organisationer en flygande start i
  arbetet med att tillgängliggöra sina dokument.

  Att ha ett effektivt tillgänglighetsprogram säkerställer att alla
  studenter, personal och fakultetetsmedlemmar har lika tillgång
  till information och lika möjligheter.
  Att upprätta ett sådant program kan emellertid vara en
  komplicerad och utmanande uppgift.

  CommonLooks Campus 101 tillhandahåller en introduktionslösning
  med allt som behövs för att säkerställa att dokument uppfyller
  gällande standarder för tillgänglighet såsom ISO PDF/UA,
  WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508 och mer.

  CommonLook Campus 101 omfattar

  • Programvara och verktyg

  • Tjänster för åtgärder

  • Support

  • Utbildningswebinarier

  • Tillgång till CommonLook Training videos

  • och mer!

  Egenskaper och funktionalitet

  Våra verifierings- och åtgärdstjänster erbjuder ett noggrant,
  omfattande och kostnadseffektivt sätt att uppnå överensstämmelse
  med gällande tillgämgloghetsstandarder för publika, populära eller
  stora mängder av PDF-dokument och formulär.

  Utbildning
  • Tillgång till CommonLook PDF utbildningsvideos

  • CommonLook PDF Översikt

  • Komma igång

  • Innehåll / Taggningsval & grundläggande taggning

  • Taggträd

  • Autogenerering av taggar från valet innehåll

  • Avancerade tabellfunktioner

  • Sökning efter taggar / Sök och ersätt -funktioner

  • Egenskaper / Metadata / Mappning av taggar

  • Standarder & Konfigureringsfunktioner

  • Spara & Granska rapporter

  • Tillgång till CommonLook Office utbildningsvideos

  • Preparering av dokument för CommonLook Office

  • CommonLook Office Översikt


  Webinarier
  • 5 Kundwebinarier för deltagare i Campus 101

  • Instruktionswebinarier

  • Fråge- och svarsessioner

  Support
  • Fria programvaruuppdateringar

  • Installationsassistans

  • Felsökning & Teknisk support

  CommonLook programvaror

  Vi erbjuder även CommonLooks branschledande programvaror för
  tillgänglighetstestning och korrigering av tillgänglighetshinder.

NetCentric Technologies - CommonLook - Alla programvaror och tjänster - Logos - Banner

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo
CommonLook Software and Services Partner