NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd till partner och återförsäljare
för Norden och Baltikum av NetCentric Technologies / CommonLook, USA.
NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

CommonLook
PDF Accessibility: Problem Solved

Lösningar för tillgänglig PDF
som uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/WCAG 2.0/2.1,
U.S. Section 508 och U.S. HHS.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Logo

Automatisk tillgänglighetsgranskning och hantering

Undvik risk för legala påföljder - Monitorera kontinuerligt för tillgänglig PDF

Skanna webbplatser och kartlägg PDF-innehåll

Kontrollera stora mängder (bulk) av PDF-filer med avseende på tillgänglighet

Kartlägg och validera automatiskt alla PDF-dokument på dina
webbplatser, interna nätverk, i filsystem och foldrar med avseende på
överensstämmelse med gällande tillgänglighetsstandarder

Genererar detaljerade statusrapporter per
dokument, sida och objektnivå
för respektive tillgänglighetskrav

Kompletta rapporter visar överensstämmelse
med gällande tillgänglighetsstandarder, såsom
ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0 AA, WCAG 2.1 AA,
U.S. Section 508 och U.S. HHS
CommonLook Clarity monitorerar kontinuerligt
PDF-filers tillgänglighetsstatus på
webbplatser, interna nätverk, i filsystem och foldrar
för att underlätta arbetet med att skapa
tillgängliga PDF-dokument enligt gällande standarder


CommonLook Clarity hanterar dokumenttillgänglighet
- alltifrån författande till distribution

NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Dokument-utvecklingsfaser - Cirkel - Bild

  Monitorera kontinuerligt PDF-filers tillgänglighetsstatus
  för att undvik risk för framtida rättsliga åtgärder.

  Med stora mängder PDF-dokument lagrade på webbplatser,
  nätverk och datorer är det en utmanande uppgift för många
  verksamheter att ha kontinuerlig kontroll på att alla dokument
  uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder.

  Vad gör man om man har ansvar för tusentals PDF-filer?
  Man kanske inte nödvändigtvis vet var de alla är lagrade,
  eller så kanske man inte har tid och resurser för att
  kontrollera alla filer en åt gången.

  Det är då som CommonLook Clarity kommer till räddning.

  CommonLook Clarity kan regelbundet genomsöka webbplatser,
  interna nätverk, filsystem, mappar, filer,... för att hitta befintliga
  dokument med tillgänglighetsproblem samt sammanställa en
  tillgänglighetsrapport baserad på de funna resultaten.

  Rapporten kan sedan användas som underlag för tillgänglighetsarbetet;
  såsom en handlingsplan, allokering av tid för åtgärder och resurser, etc.
NetCentric Technologies - CommonLook Clarity Product Box - LogoCommonLook
webinarier, inspelade videodemonstrationer, tutorials och praktiska övningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av CommonLook programvara


Boka online-demonstration av CommonLook Clarity

När du begär en demonstration kan vi erbjuda en testskanning av din webbplats,
lokalisera PDF-filer och testa dem med avseende på tillgänglighet,
samt visa var din organisation befinner sig när det gäller PDF-tillgänglighet.
Vi kommer att ge rekommendationer om nödvändiga åtgärder för att säkerställa
att din organisations PDF-dokument alltid förblir tillgängliga för alla.


CommonLook användarutbildning
Produkter


NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - LogoDownload - Ikon

Kontakta mig för demonstration av CommonLook Clarity  Kontinuerlig kartläggning av alla PDF-dokuments tillgänglighetsstatus

  Med stora mängder PDF-dokument lagrade på webbplatser, nätverk och datorer
  är det en utmanande uppgift för många organisationer att ha kontinuerlig kontroll
  på att alla dokumenten uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder.

  CommonLook PDF Validator och CommonLook PDF är oöverträffade
  när det gäller att testa och åtgärda enskilda PDF-filer så att de är
  tillgängliga enligt gällande tillgänglighetsstandarder.

  Men vad gör man om man när du har tusentals PDF-filer att testa?
  Man kanske inte nödvändigtvis vet var de alla är lagrade, eller så kanske
  man inte har tid och resurser för att kontrollera alla filer en åt gången.
  Det är då som CommonLook Clarity kommer till räddning.

  CommonLook Clarity hjälper till att testa och hantera tillgängligheten för
  verksamheters PDF-dokument i bulk - från innehållsskapande till distribution.


  Kartlägg PDF-dokuments tillgänglighetsstatus i bulk - Hur det fungerar

  CommonLook Clarity genomsöker domäner, hittar alla PDF-filer och testar dem.
  Presenterar resultatet i en mängd olika rapporter - från en omfattande översikt
  till dokumentspecifik, sida för sida och kontrollpunkt för kontrollpunkt.

  Skapa först din domän (oavsett om du skannar en webbplats, SharePoint-webbplats,
  eller någon annan plats) och kör sedan en "Task" (en skanning).

  Generera därefter rapporter för att synliggöra organisationens dokumentstatus med
  avseende på tillgänglig PDF. Rapportdata som kan användas som underlag för en
  handlingsplan, fördelning av tid för åtgärder och resurser, etc. för att lösa problemen.

  CommonLook Clarity sparar dessutom skanningsdata så att man kan
  spåra och övervaka sina framsteg över tid!

  Vi vet alla att tillgänglighetstestning inte kan göras 100% genom automatisering.
  I Clarity finns det kontrollpunkter för användarstyrd verifiering för att verifiera
  att den alternativa texten som tilldelats bilder, länkar etc. är korrekt.
  Dessa kontrollpunkter hanteras direkt i Clarity som sparar informationen så att
  verifiering av dessa objekt inte behöver utföras igen vid framtida skanningar.
  Clarity identifierar felaktig alt-text som uppmaning till att åtgärda dessa problem.

  CommonLook Clarity fungerar som en livräddare, särskilt för stora organisationer
  med många PDF-filer, eller för organisationer där tid och resurser är begränsade.  Hantera förtroendefullt överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder

  CommonLook Clarity kompletterar andra tillgänglighetslösningar som skannar
  HTML/CSS-innehåll för att uppfylla ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0/2.1,
  U.S. ADA Title III, U.S. Section 508, eller U.S. HHS,
  eller andra tillgänglighetsstandarder.

NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Accessibility Standards - ISO/PDF/UA, W3C/WCAG 2.0/2.1, US Section 508, US HHS - Picture

  Hur uppfylles tillgänglighetsstandarder?

  • Mät och spåra tillgänglighetsstatus för PDF-filer

  • Monitorera efterlevnadsnivån för allt digitalt PDF-innehåll

  • Åtgärda icke-tillgängliga dokument enligt prioritetsordning

  • Använd ett fullt konfigurerbart verktyg för att uppfylla
   olika standarders specifika testkrav


  Följ PDF-filer genom hela livscykeln

  CommonLook Clarity tillhandahåller verktyg för att synliggöra dokuments
  tillgänglighetsstatus, från författande till distribution, för yrkespersoner som
  ansvarar för regelefterlevnad, validering, korrigering och kommunikation.

NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Dokumentutvecklingsfaser - Bild
  • Proaktiv monitorering av tillgänglighetsprojekts framsteg

  • Allokering av resurser för att optimera överensstämmelse med standarder

  • Identifiering av dokument som verifierats med
   CommonLook PDF och CommonLook Office.


  Handlingsinriktad rapportering

  Commonlook Clarity synliggör hur väl dokument uppfyller gällande
  tillgänglighetsstandarder och ger underlag för smartare och snabbare beslut.
  Utvärdera valfri PDF-fil, identifiera och korrigera problem för att göra den tillgänglig.

  Clarity rapporterar till exempel vilka PDF-filer som har åtgärdats med
  hjälp av CommonLook PDF eller skapats med CommonLook Office,
  och markerar dem som tillgängliga och kompatibla.

  Clarity genererar flera nivåer av rapporter om webbplatsens PDF-innehåll.
  Rapporterna beskriver alla funna PDF-dokument och visar på alla
  tillgänglighetsproblem som behöver verifieras eller åtgärdas:

  • Övergripande efterlevnad

  • Domän Pass/Fail

  • Domän-upptäckta PDF-filer

  • Domänöverensstämmelse

  • Vem som skapat PDF-dokumentet

  • Källor och verifieringsverktyg

  • Filöverensstämmelse

  • Avancerad övergripande efterlevnad

  Dessa rapporter utgör en dokumentinventering som kan
  användas för webbanalys och andra användningsrapporter
  för att prioritera dokumenten inför åtgärd.

  Med detta underlag kan verksamheten fastställa vilka system som
  producerar PDF-innehåll, upptäckta filöverensstämmelseproblemen
  och bestämma en plan för korrigering av tillgänglighetsfelen.


NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Domain Compliance Report - Picture

Tillgänglighetsrapport för domän


NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Kontrollpanel visar rapporterade funktioner - Bild

Kontrollpanel


NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Kontrollpanel visar utökad statusrapport - Bild

Statusrapport  Hur undvikes bristande efterlevnad av tillgänglighetsmål?

  • Identifiera områden med risk för bristande överensstämmelse,
   för att undvika möjliga rättsliga påföljder

  • Stöd kontinuerlig utvärdering och påvisning av överensstämmelse

  • Följ kontinuerligt status för tillgänglighetprojekt
   för att kunna vidtaga åtgärder snabbare

  • Spåra tillgängliga filer över tid via unik tillgänglighets-/historikrapport
NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Kontrollpanel - Detaljerad tillgänglighetsrapport - Bild

Tillgänglighetsrapport  Hantera tillgänglighetsarbetet på ditt sätt - Programvara som tjänst (SaaS)

  Välj den tjänsteplan som matchar dina behov och fungerar bäst för din miljö.

  (CommonLook Clarity programvaran är också tillgänglig för installation
  på lokal/egen server i de fall kunddokument måste hållas strikt internt).

NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Köp som en molnbaserad prenumerationstjänst - Ikon

1) Köp som en molnbaserad prenumerationstjänst

  Dra fördel av obegränsad tillgång till CommonLook Clarity för en årlig avgift.
  Undvik egna investeringar av hårdvara och underhållskostnader
  - CommonLook driftar molntjänsten.NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Köp som en flexibel prenumerationstjänst - Ikon

2) Köp som en flexibel prenumerationstjänst

  Få samma tillgänglighetsrapporter, regelbundet,
  samtidigt som du sparar tid och pengar.
  - CommonLook driftar molntjänsten och monitoreringen för ett attraktivt pris.  Systemkrav

  Installation på egen server:

  • Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista eller XP

  • Adobe Acrobat 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (Acrobat X),
   11.0 (Acrobat XI), eller Acrobat DC - Standard eller Professional


  CommonLook programvaror

  Vi erbjuder även CommonLooks branschledande programvaror för
  tillgänglighetstestning och korrigering av tillgänglighetshinder.

NetCentric Technologies - CommonLook - All Tools and Services Logos Banner - Banner

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo
CommonLook Software and Services Partner