NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande teknik för tillgänglig PDF från axes4.
axes4 Company Logo

axes4 / axesWord
Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt

Lösningar och tjänster för att skapa tillgänglig PDF (PDF/UA)

Vi gör PDF-dokument tillgängliga för alla
för en tillgängligare och bättre värld


axesWord är "PDF/UA-klar"

PDF/UA - Ikon

Skapa, visa, läs, dela, publicera och navigera i
PDF/UA-kompatibla PDF-dokument
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
axesWord for MS Word

axesWord - Logo med text

Konvertera MS Word dokument till
tillgänglig PDF (PDF/UA) med endast 1 klick!
axesWord referenser
Webinarier / Videodemonstrationer- Ikon

axesWord videodemonstrationer

Videodemonstrationer av axesWord - Popup-fönster


Online-demonstration

Boka online-demonstration av axesWord


Podcasts

  CHAX Chat Podcast Episode
  - Accessibility Unraveled med Dax Castro och Chad Chelius:

  • Skapa tillgängliga tabeller med axesPDF och axesWord

  • - Dax Castro:
   "axesWord är en pluggin för MS Word som hjälper dig
   att skapa olika stilar inuti en tabell.
   Jag önskar att Adobe InDesign fungerade på detta sätt,
   och låter dig ställa in dina stilar för olika rader och användning.
   Du kan ange den typ av delade kolumnrubriker precis
   som du vill att de ska vara och de kommer att läsas upp
   precis så som du vill.”

   "Jag säger detta strikt som en yrkesman till en annan yrkesman.
   Om du inte har sett den här videon, se den.
   Jag lovar dig, det kommer att öppna några dörrar för dig
   till möjligheterna för hur mycket tid det kan spara."
  Prisinformation

  axesWord programvara erbjuds som förbetald årlig prenumeration.

  1-årig, 2-årig eller 3-årig prenumeration med en av 3 licenstyper:

  • En-användarlicens
   - En användare av MS Word

  • Team-licens/Fleranvändarlicens
   - Flera samtidiga användare av MS Word

  • Flat-licens/Volymlicens
   - Samtliga användare av MS Word;
   det överlägset billigaste sättet att förse
   många användare med axesWord

  Volymrabatt erbjudes från 5st eller fler användare!


  Intressant?
Tjänster

axes4 Services - Document Tagging - Text banner     axes4 Services - Word Templating - Text banner
(Klicka på önskad tjänst ovan för detaljerad information)
axesWord utbildning

axesWord - Instruktörsledd utbildning

Produkter


axesWord - Logo med textNedladdning - Ikon

Klicka här för att prova axesWord utan kostnad

  Du kan använda axesWord utan aktivering som en testversion
  med några begränsningar såsom vattenstämpel på varje sida,
  en anteckning på första sidan och slumpmässig färgbyte av tecken.axesWord®
Skapar med 1-knappklick inifrån Microsoft Word
tillgänglig PDF som är kompatibel med
ISO-standarderna
PDF/UA-1 (ISO 14289-1), PDF/A och WCAG 2.1


  Skapa ett PDF/UA-dokument med 1-klick

  Med axesWord, en pluggin till MS Word,
  skapar du snabbt och enkelt tillgänglig PDF.

  Med bara ett knappklick skapas PDF/UA-kompatibla dokument.

  Med ett knapp-klick i axesWord kan alla
  MS Word-användare skapa PDF/UA-dokument.
  Efterföljande justeringar är inte längre nödvändigt.
  Den tidskrävande kvalitetskontrollen försvinner.

  Nyckeln är att använda mallar och format
  som är optimerade för tillgänglighet.
  Allt annat tar axesWord hand om.
  Inga fler åtgärder behövs.
  Kvalitetssäkring blir en enkel match.

axesWord kontrollpanel, Rollmappning Alternativ Text PAC2021 Skärmdump - Bild

Klicka på bilden
axesWord kontrollpanel


  Extra valmöjlighet:
  Skapa även en arkiveringsbar PDF
  enligt ISO-standarden PDF/A

  axesWord erbjuder dessutom möjligheten att
  skapa ett PDF/A-kompatibelt dokument.
  PDF/A är filformatet för långtidsarkivering av digitala dokument.

  PDF/A säkerställer att digitala dokument är läsbara,
  visningsbara och återanvändbara på lång sikt.

  PDF/A finns tillgängligt i flera överensstämmelsenivåer:

  • nivå a (Accessible)

  • nivå b (Basic)

  • nivå u (Unicode)

  Nivå a är den högsta nivån.
  Den innehåller de andra nivåerna och kräver tillgång till taggar.

Relationen mellan PDF/A-a (a = Accessible) och PDF/UA - Bild

Bild: Relationen mellan PDF/A-a (a = Accessible) och PDF/UA.
PDF/A-b och PDF/A-u kräver ingen taggstruktur.

  axesWord skapar normalt ett dokument som
  överensstämmer med PDF/A-2a.
  Endast om det ingår tecken som inte kan mappas
  till Unicode skapar axesWord ett dokument som
  överensstämmer med PDF/A-2b, som ändå kommer
  att innehålla det kompletta logiska strukturträdet.
  Siffran "2" i PDF/A-2a eller PDF/A-2b står för PDF-version 1.7


  Intressant?
  Egenskaper och funktionalitet

  axesWord® erbjuder en mängd kraftfulla funktioner:


  Pålitlig konvertering till tillgänglig PDF

  axesWord konverterar alla Word-element
  till korrekta PDF-taggar:

  • Rubriker

  • Styckeparagrafer

  • Bilder
   - oavsett valt layoutalternativ

  • Texter för bilder och tabeller

  • Listor

  • Externa och interna länkar

  • Tabeller - även komplexa sådana

  • Innehållsförteckning

  • Anteckningar

  • Sidoanteckningar

  • Textrutor

  • och mer...

  Korrekt strukturmärkning (taggning)

  axesWord ger full kontroll över taggningen.
  Detta resulterar i:

  • Rik semantik

  • Högkvalitativ taggning: 100% PDF/UA

  • Tillgänglighetsavpassad avstavning

  • Stöd för språkinställningar
   även för styckeparagrafer och ord

  • Korrekt taggning
   även vid sid- eller kolumnbrytningar

  Tillgänglighetsinställningar som standard

  axesWord hanterar alla de inställningar
  som tidigare utförts helt manuellt:

  • Tillförlitlig överföring av de dokumentspråk som definierats i Word

  • Fastställande av "tabbordning" (Tab Order)
   enligt den logiska dokumentstrukturen

  • Dokumenttitel som fönstertitel

  • Inledande vy med bokmärken

  • Nästlade bokmärken

  Alla dessa inställningar är anpassningsbara till egna behov.


  Automatisk korrigering i farten

  axesWord optimerar automatiskt
  tillgängligheten för dokumentet:

  • Märker tomma stycken som artefakter

  • Omvandla listmärken till
   tillgänglig standardpunktmarkering (Unicode)

  Helt anpassningsbar taggning

  axesWord erbjuder möjligheter att helt anpassa konverteringen:

  • Bestäm PDF-roll för respektive Word-element

  • Markera dekorativa element som artefakter

  • Alla PDF-standardtaggar stöds
   (även blockcitat eller bildtext till exempel)

  • Tabellayouter är linjäriseringsbara

  • Omvandling av 2-kolumntabeller till definitionslistor

  • Fotnoter och slutnoter transformeras till
   inbäddade anteckningar för skärmläsare

  Rollbaserad arbetsflödesmodell

  • Dokumentförfattare (vanliga användare)
   behöver inte djupa tillgänglighetskunskaper

  • Särskild åtgärdspanel för dokumentförfattare
   (lägga till alternativ text,
   markera element som dekorativa,
   linjärisera tabellayouter)

  • Dokumentmallar med
   fördefinierade taggningsregler

  • Dokumentmallar med
   fördefinierade tillgänglighetsinställningar  Fördelar

  • Ingen expertkunskap krävs

  • Inget behov av tidskrävande efterjustering

  • Inga kostnader för utbildning i tillgänglig PDF
   (kort utbildning i MS Word i kombination med
   en kort utbildning i axesWord är helt tillräckligt)

  • Mindre tid behöver läggas på kvalitetssäkring

  • Inga ytterligare licenser för annan programvara behövs

  • Väl beprövad användning inom offentlig sektor  Systemkrav

   Stödda operativsystem:

   • Windows 10 (64 Bit)

   • Windows 11 (64 Bit)

   Stödda MS Word-versioner
   (axesWord installeras som en pluggin i MS Word):

   • MS Word for Office 365 (klientversion)

   • MS Word 2019

   • och senare versioner

   Ytterligare krav:

   Följande tre .NET-komponenter är redan inkluderade
   i de senaste klientversionerna.
   Därför behöver du inte installera dem separat.

   • ASP.NET Core Runtime 3.1 (Hosting Bundle)

   • .NET Desktop Runtime 3.1

   • .NET Framework 4.8Så här fungerar axesWord


  Förstå konceptet

  Från MS Word till tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden.

  axesWord ger alla MS Word användare möjlighet att skapa
  en högkvalitativ tillgänglig PDF på några sekunder.

  Inga fler åtgärder behövs. Kvalitetssäkring blir en enkel match.
  Nyckeln är att använda format och mallar som är
  optimerade för tillgänglighet.
  Allt annat tar axesWord hand om.


  axesWord är inte bara ett verktyg för att skapa PDF-dokument.
  Den maximala fördelen uppstår om Word-dokumenten redan
  är förberedda för tillgänglighet inför arbetet med axesWord.

  Det är lämpligt att spara viktiga inställningar och
  konverteringsregler i mallen så att författaren
  (innehålls-/dokumentskaparen) bara har
  ett minimum av uppgifter att utföra.


  Innehålls-/dokumentskaparens uppgifter:
  • Använd lämpliga styckeformat

  • Använd lämpliga Word-funktioner för specifika element
   - till exempel skapa bildtexter, fotnoter, innehållsförteckning,
   länkar, referenser eller bindestreck

  • Vid behov:
   Lägg till ytterligare information till de använda rollerna
   - till exempel alternativa texter för bilder/figurer eller formler

  • Vid behov: Ändra standardrollen för specifika element

  Vad gör axesWord vid konvertering av ett dokument?

   axesWord utför en process på flera nivåer vid
   konvertering av ett dokument.
   Processen innehåller följande 3 nivåer:

   1. Skapar ett PDF-dokument
    baserat på en egen konvertering

   2. Analyserar Word-dokumentet

   3. Skapar en logisk struktur i
    PDF-filen (PDF-strukturträd) baserat på
    Word-funktioner, format och rollmappning

  Rollmappning

  För att få bästa resultat när det gäller tillgänglig PDF måste
  varje element i Word-dokumentet ha korrekt rollmappning.


  Krav på Word-dokument

  Ett Word-dokument måste uppfylla flera krav så att
  axesWord kan skapa ett dokument som uppfyller PDF/UA:

  • Varje element har en lämplig rollmappning

  • Varje element har en definierad position i den
   logiska ordningen i dokumentstrukturen
   (dvs detta motsvarar läsordningen).

  • Figurer har en alternativ text eller är
   markerade som dekorativa element;
   det senare kallas "artefakt" på tekniskt språk.

  • Formler har en alternativ text,
   som normalt är den linjäriserade formen av formeln

  • Tabeller är datatabeller och inte bilder

  • Kolumn- och radrubriker i tabeller markeras korrekt


  Förberedda mallar

  Du kan använda axesWord med varje Word-dokument,
  även de som är baserade på Word-standardmallen (Normal.dotx).
  Men du får det bästa resultatet om du arbetar med förberedda mallar.

  Sådana mallar gör arbetet för innehålls-/dokumentskaparen
  mycket enklare vid skapandet av tillgängliga dokument
  eftersom denne då bara behöver använda lämpliga
  styckeformat eller snabba delar.


  Obs!

  Om du inte konverterar ditt Word-dokument till
  en PDF med axesWord riskerar du att förlora viktiga
  tillgänglighetsbyggstenar som du har skapat i
  Word-dokumentet när du konverterade det till PDF-filen.
  Till exempel: Bilder kanske inte visas korrekt som
  "Figur" i strukturträdet (taggträdet") i din PDF-fil.


  Intressant?
  Skapa din första PDF/UA-kompatibla PDF-fil
  med 1-knapptryck


  • 1-knapptryck skapar tillgänglig PDF
axesWord - 1-click accessibility - Picture

Använd MS Word som avsett och
klicka på "Exportera PDF" - Klart!
Export-funktionen utför korrekt strukturtaggning
baserat på format, inbäddade teckensnitt med mera.  • Förenklar för innehållskapare
axesWord - Förenklar för innehållskapare - Picture

Kontrollmeny med kontextkänsliga funktioner
visar om ytterliggare uppgifter behöver anges,
såsom att lägga till alternativ text eller uppmärkning
av strukturelement som dekorationer (artefakter).  • Optimerade mallar
axesWord - Optimimerade mallar - Bild

Sparar alla axesWord-inställningar
såsom mappningen av format till
PDF-roller och startvy i din Word-mall.
Detta behöver bara göras en gång.  • Om allt ser bra ut - Grattis!
  • Du har nu skapat din första tillgängliga PDF-fil
   som uppfyller PDF/UA-standarden.

axesPDF, förhandsgranskning av taggträd, strukturerad taggträdsvy, PDF Association: PDF/UA-1 Ref Suite 1 Folder - Bild

Klicka på bilden
Exempel på ett korrekt taggat PDF-dokumentet
och dess strukturtaggar
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.axes4 Company Logo
axes4 Partner