NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF standarder får världen att fungera
NewFormat gör information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.
Stoppa pressarna!

PDF Accessibility Checker (PAC) 2024
släpptes 28 november 2023


PAC 2024 ersätter PAC 2021:
PDF/UA Foundation - Logo

Stiftelsen PDF Foundation, Ontario, Kanada,
är sedan augusti 2021
"The New Home of PDF Accessibility Checker (PAC)"

  Mission:
  Att bygga en framtid med tillgängliga dokument

  Dokumenttillgänglighet är en avgörande men
  ofta glömd del av en inkluderande webb.

  PDF/UA Foundation har åtagit sig att säkerställa
  bästa möjliga slutanvändarupplevelse för det mest
  använda dokumentformatet (PDF) i världen.

  PDF/UA Foundation erbjuder kostnadsfria slutanvändarverktyg
  för att främja tillgång till tillgängliga digitala dokument och
  verkar för att skapa ett nätverk av engagerade organisationer
  med fokus på digital tillgänglighet.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
PDF/UA
den globala standarden för tillgänglig PDF

Relationen och beroendet mellan
PDF, PDF/UA, WCAG och tillgänglig PDF

  Tillgänglighetskraven för PDF kan ses som en fyrlagerspyramid.
  Varje lager bygger på det föregående lagret med ökande grad av
  digital tillgänglighet; från otillgänglig PDF till användbar och läsbar PDF
  som är tillgänglig för alla användare:

  • Nivå 4: Användbarhet

  • Nivå 3: WCAG

  • Nivå 2: PDF/UA

  • Nivå 1: PDF
PDF/UA Foundation, Tilgänglighetspyramid i 4 nivårer: PDF, PDF/UA, WCAG och Användbarhet - Bild

Källa: PDF/UA Foundation
PDF/UA Foundation - PDF Accessibility Checker (PAC) - Banner

PDF Accessibility Checker (PAC)

  Gratis fristående tillämpning från stiftelsen PDF/UA Foundation
  för snabb test av digital tillgänglighet till PDF-dokument
  enligt ISO-standarden 14289-1 för universellt tillgänglig PDF,
  även känd som PDF/UA.

  Nya PAC 2021 validerar även PDF-dokument för överensstämmelse med
  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, nivå AA!

  PAC kan användas av både experter/utvecklare och av vanliga användare
  som utför tillgänglighetsbedömningar av PDF-dokument.


  PAC installeras på Windows-datorer.
  Behöver du istället kunna testa PDF-filer med avseende på digital tillgänglighet
  ifrån webbläsaren på andra typer av datorer och mobila enheter rekommenderas
  axesCheck, en kostnadsfri webb-baserad PDF Accessibility Checker-tjänst.

PAC 2021 användarpanel

PDF/UA Foundation - PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Bild

(Copyright by PDF/UA Foundation)


  PDF Accessibility Checker (PAC) - Översikt

  Egenskaper och funktionalitet

  • PAC är freeware och både "PDF/UA-klar" och "WCAG-klar"!

  • Intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt
   att kontrollera PDF-dokument

  • PDF/UA-1 kontroll med alla maskintestbara
   kontrollpunkter i Matterhorn-protokollet

  • WCAG kontroll med alla maskintestbara kontrollpunkter av
   Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA

  • Skärmläsare för visuell förhandsgranskning och
   utvärdering av den logiska dokumentstrukturen

  • Vy över taggträdet med alla egenskaper och attribut

  • Inbyggd färgkontrastkontroll.
  • PAC innehåller en inbyggd kontroll som
   automatiskt utvärderar färgkontrasten mellan
   alla textelement och bakgrunden.

   (WCAG framgångskriterie 1.4.3 anger att eventuell text
   eller bilder av text måste ha ett kontrastförhållande
   mellan texten och dess bakgrund på 4,5:1)


  • Statistik över dokumentstrukturen

  • Både en sammanfattande vy och en fördjupad rapport
   över efterlevnadsproblem i PDF-dokument

  • Utskrivbar sammanfattande analysrapportaxesPDF - Logo with text

För professionell användning rekommenderar vi axesPDF
vilket är den utökade professionella versionen av PAC.

axesPDF kan, förutom validering,
även åtgärda PDF-filer så att de överensstämmer med
PDF/UA-1 (ISO 14289-1), WCAG 2.1 och U.S. Section 508.
Produkter


PDF/UA Foundation - PDF Accessibility Checker (PAC) - Banner

PDF Accessibility Checker (PAC) för validering av
överensstämmelse med PDF/UA och WCAG
för digitalt tillgängliga PDF-dokument


Med PAC kan du som användare snabbt, med endast 1-klick,
identifiera de maskinverifierbara framgångskriterierna för både
ISO 14289-1 (PDF/UA-1)
och
WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines)
Nedladdning - Ikon

Nedladdning av PDF Accessibility Checker utan kostnad

Klicka här för nedladdning av PDF Accessibility CheckerPAC 2021 Dokumentation / User Guides


PDF/UA Foundation - PDF Accessibility Checker 2021 (PAC 2021) - User Guide - Bild

PDF Accessibility Checker 2021 - User Guide (.pdf)Systemkrav:

  Följande operativsystem stöds:

  • Windows 8.1 Service Pack (SP) 1

  • Windows 10

  Tilläggskrav:

  • Microsoft .NET Framework 4.8 eller högre

  Hardvarukrav:

  • RAM
   • Minimum: 8 GB

   • Rekommendation: 16 GB eller mer

  PAC användargränssnitt finns på
  danska, engelska, franska, spanska och tyska.
PAC - Användargränssnitt

PDF/UA Foundation - PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Användargränssnitt - Bild

  PAC Användargränssnitt

  1. Dra och släpp area / Drag & Drop Area (1)
  2. PDF-filen som ska kontrolleras dras och släpps
   på denna knapparea; alternativt kan man klicka på
   knappen för att välja filen via filsystemet och
   därmed ladda in dokumentet.

   Efter att någon av dessa åtgärder,
   startas testförfarandet omedelbart.


  3. Det valda PDF-dokumentets egenskaper / Properties (2)
  4. Den övre delen av användargränssnittet visar
   grunddata för det testade PDF-dokumentet:
   titel på dokumentet, filnamn, (huvud-) språket i dokumentet,
   antal taggar, antal sidor och filstorlek.


  5. Sammanfattningsrapport / Summary Report (3)
  6. Sammanfattningsrapporten visar en översikt över
   testresultaten för varje kontrollpunkt,
   med tillhörande resultat organiserade efter
   "Godkänd / Pass", "Varning / Warning" eller "Fel / Failed".


   Man kan välja att visa resultaten för antingen

   • PDF/UA-validering (första fliken märkt "PDF/UA")
   • eller

   • WCAG-validering (andra fliken märkt "WCAG")

   Slutsatsen av det slutförda undersökningstestet visas först.

   Om de granskade kriterierna uppfyller kraven i PDF/UA,
   är slutsatsen:

   • "PDF/UA-kraven som kontrolleras av PAC är uppfyllda",

   och i motsatt fall:

   • "Denna PDF-fil är inte PDF/UA-kompatibel".

   Om de granskade kriterierna uppfyller kraven i WCAG,
   är slutsatsen:

   • WCAG 2.1-kraven som kontrolleras av PAC är uppfyllda",

   och i motsatt fall:

   • "Denna PDF-fil är inte WCAG 2.1-kompatibel".

   Resultaten av testproceduren presenteras därunder
   i en tabellöversikt med fyra kolumner.

   I den första kolumnen ("Kontrollpunkter / Checkpoints")
   namnges de elva PDF/UA / tretton WCAG kontrollpunkterna,
   där var och en sammanfattar resultatet för flera
   individuella testkriterier.

   Den andra kolumnen ("Godkänd / Pass")
   dokumenterar antalet verifierade och validerade
   förekomster av en given kontrollpunkt.

   Den tredje kolumnen ("Varning /Warning")
   anger antalet varningar.
   I dessa fall behövs en närmare analys utföras.

   Slutligen, anges i fjärde kolumnen ("Fel / Failed")
   antalet fall som inte uppfyller PDF/UA-standarden eller
   WCAG-rekommendationerna.


  1. PDF-rapport / PDF Report (4)
  2. Översiktstabellen ovan exporteras
   som en tillgänglig PDF-fil.


  3. Resultat i detalj / Results in Detail (5)

   Med hjälp av den detaljerade rapporten kan man analysera
   och hitta enskilda fel (kontrollpunkter / checkpoints)
   i dokumentet.

   Man kan expandera kontrollpunkterna i titellistan
   för att visa ytterligare detaljer om resultatet för
   enskilda kontrollpunkter.

   När man klickar på ett fel i listan visas information om
   felet i panelen överst till höger samtidigt som platsen
   för felet i dokumentet visas i den nedre högra rutan.


  4. Logisk struktur / Logical Structure (6)
  5. Den logiska strukturen visar hela strukturträdet
   för PDF-dokumentet.

   Man kan även visa egenskaperna för varje tagg,
   tillhörande rollmappning / taggning,
   eller den aktuella sidan med valt innehåll markerat.

   Med "rollmappning" kan man tilldela och ändra de
   olika stilar som används för objekt i ett dokument.


  6. Förhandsgranskning/skärmläsarevy
   / Screen Reader Preview (7)
  7. Förhandsgranskning/skärmläsarevy gör det möjligt att se
   en förenklad struktur av PDF-filen för att snabbt bedöma
   kvaliteten på de tilldelade taggarna och granska
   dokumentets sekventiella logiska läsordning.


  8. Dokumentstatistik / Document Statistics (8)
  9. Dokumentstatistiken ger en översikt över
   hur struktur-elementen ("taggarna") används i
   PDF-dokumentet, samt antalet förekomster för
   varje typ av tagg.

   Denna information hjälper till vid utvärdering
   av dokumentets semantik.


  10. Om / About (9)
  11. Visar versionsnumret för den använda PAC-programvaran
   samt ger tillgång till ytterligare information.
   Knappen "Mer information" länkar till webbplatsen för
   PDF/UA Foundation där man kan finna mer information.
Standarder och rekommendationer för digital tillgänglighetTillgänglig PDF

PDF/UA - Ikon

  Allmän information om
  PDF/UA-standarden för universellt tillgänglig PDF


  PDF-standarder

  PAC kontrollerar om befintliga PDF-dokument
  uppfyller PDF/UA-standarden.

  PDF/UA-standarden specificerar hur den underliggande
  PDF-standarden måste tillämpas för att generera
  tillgängliga PDF-dokument.


  The Matterhorn Protocol

  Matterhorn-protokollet syftar till att främja
  användandet av PDF/UA-standarden.

  Det definierar en uppsättning testkriterier som PDF-dokument
  kontrolleras mot för överensstämmelse med PDF/UA-standarden.

  PDF/UA överensstämmelse kräver validering av
  både syntax och semantik.

  Det bör noteras att Matterhorn-protokollet innehåller,
  utöver automatiskt verifierbara kriterier, även kriterier
  som är beroende av mänsklig bedömning och validering.

  Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
  31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav

  • 108 feltillstånd kan kontrolleras av PAC-programvaran
  • och

  • övriga feltillstånd kräver mänsklig bedömning.

  PDF Accessibility Checker (PAC) är
  "PDF/UA-klar" freeware

  PAC baseras på Matterhorn-protokollet och använder
  protokollet för att analysera tillgängligheten och
  otillgängligheten i befintliga PDF-dokument,
  men de implementerade kontrollerna har inte en
  1:1 mappning med Matterhorn-protokollet.

  Medan Matterhorn-protokollet bara har en kontrollpunkt
  för avsedd tagg, utför PAC en kontroll för varje enskild typ
  av strukturelement.

  Baserat på detta,
  kontrollerar PAC automatiskt 108 verifierbara kriterier.
  Det här kan användas för att upptäcka om ett PDF-dokument
  uppfyller PDF/UA-standarden enligt dessa kriterier.

  Obs! Naturligtvis kan PAC inte ta hänsyn till de testkriterier för
  överensstämmelse med PDF/UA som är beroende av mänsklig
  bedömning och validering
  .


  PAC kan användas av alla som behöver
  skapa tillgängliga PDF-dokument.

  Med PAC genereras snabbt en analysöversikt
  med tillhörande detaljrapport.
  I detaljrapporten lokaliseras felaktigheterna i dokumentet.

  För att spara, skriva ut eller enkelt skicka resultaten
  till tredje part, kan PAC exportera översiktsrapporten
  som ett tillgängligt PDF-dokument.


  PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA kontroll - Korrekt - PDF/UA-kraven som kontrolleras av PAC är uppfyllda - Tillgänglig PDF - Banner

  Meddelandet ovan visas av PAC när ett PDF-dokument
  uppfyller de syntaktiska kraven i ISO-standarden PDF/UA.

  Noll fel innebär att dokumentet endast är syntaktiskt korrekt.

  Återstår att verifiera att dokumentet även är semantiskt korrekt.

  När även det kravet är uppfyllt, återstår att verifiera att
  dokumentet även uppfyller WCAGs övriga
  tillämpliga framgångskriterier.

  Först därefter kan dokumentet publiceras som digitalt
  tillgänglig PDF för alla på verksamhetens webbplatser.


  PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA kontroll - Fel - Denna fil är uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Banner

  Felmeddelandet ovan visas av PAC när ett PDF-dokument
  saknar korrekt intern strukturtaggning, vilket alla tekniska
  hjälpmedel (till exempel skärmläsare, PDF-läsare) är helt
  beroende av för att på ett korrekt sätt återge innehållet
  i ett PDF-dokument.

  Ett sådant PDF-dokument är således syntaktiskt
  inkorrekt och därmed inte digitalt tillgängligt för alla.

  Rekommenderad åtgärd:
  Publicera ej dokumentet på verksamhetens publika webbplatser.
  Acceptera ej dokumentet, returnera det till ansvarig instans
  för åtgärd - Gör om, gör rätt!


  PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA Check - Varning - Eventuellt PDF/UA-problem. Denna fil är uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Icon

  Varningsmeddelande från PAC PDF/UA-kontroll
  för upptäckt eventuellt PDF/UA-problem.
  Granska innehållet och gör nödvändiga korrigeringar!


  Om ditt PDF-dokument ej klarar PDF/UA-valideringen:


  Så här kontrollerar du snabbt dina egna
  PDF-filer gentemot PDF/UA:
Tillgängliga webbplatser

W3C/WAI - Icon

  Allmän information om
  W3C/WAI/WCAG-rekommendationerna
  för universellt tillgängliga webbplatser


  W3C/WCAG-rekommendationerna

  Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) är de
  internationellt erkända riktlinjerna för tillgängliga webbplatser.

  Många nationella eller överstatliga bestämmelser (t.ex. på EU-nivå)
  om tillgängligheten hos webbplatser hänvisar till WCAG 2.1.

  Elektroniska dokument, såsom PDF'er, som tillhandahålls för
  nedladdning från en webbplats omfattas även de av WCAG 2.1
  och måste uppfylla tillämpliga kriterier för att överensstämma
  med WCAG 2.1 (nivå A, AA eller AAA).

  Obs! Teknisk implementation av tillgänglig PDF
  kräver dock PDF/UA-standarden, inte WCAG.


  PDF Accessibility Checker (PAC)
  är "WCAG-klar" freeware

  WCAG-rekommendationerna är främst framtagna för
  universell utformning av tillgängliga webbplatser.

  PAC kan validera de av WCAGs rekommendationer som är
  tillämpliga för webbplatsinformation baserad på PDF-teknik
  (endast en mindre del av WCAG-rekommendationerna är
  tillämpbara på PDF-dokument).

  Obs! Naturligtvis kan PAC inte ta hänsyn till de testkriterier
  för överensstämmelse med WCAG som är beroende av
  mänsklig bedömning och validering.


  PDF/UA Foundation - PAC WCAG kontroll - Korrekt - WCAG-kraven som kontrolleras med PAC är uppfyllda - Tillgänglig PDF - Banner

  Meddelandet ovan visas av PAC när ett PDF-dokument uppfyller
  de av WCAGs tillämpliga framgångskriterier (success criteria)
  som kan testas automatiskt av programvara.

  Återstår att testa att dokumentet uppfyller WCAGs
  övriga tillämpliga framgångskriterier.
  När även de kraven är uppfylla, samt att dokumentet
  överensstämmer med PDFU/A-standarden, kan dokumentet
  publiceras som tillgänglig PDF på verksamhetens webbplatser.


  PDF/UA Foundation - PAC WCAG kontroll -Denna fil är uppfyller inte WCAG - Ej tillgänglig PDF - Banner

  Felmeddelandet ovan visas av PAC när ett PDF-dokument inte
  uppfyller ett eller flera av WCAG tillämpliga framgångskriterier
  (success criteria) som kan testas automatiskt av programvara.

  Ett sådant PDF-dokument är således inkorrekt och
  därmed inte digitalt tillgängligt för alla.

  Rekommenderad åtgärd:
  Publicera ej dokumentet på verksamhetens publika webbplatser.
  Acceptera ej dokumentet, returnera det till ansvarig instans
  för åtgärd - Gör om, gör rätt!


  PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA Check - Varning - Eventuellt WCAG-problem. Denna fil är uppfyller inte WCAG - Ej tillgänglig PDF - Icon

  Varningsmeddelande från PACs WCAG-kontroll
  vid upptäckt av eventuellt WCAG-problem.
  Granska innehållet och gör nödvändiga korrigeringar!


  Om ditt PDF-dokument ej klarar WCAG-valideringen:


  Så här kontrollerar du snabbt dina egna
  PDF-filer gentemot WCAG:
PAC Snabbtest

Snabbtest av om ett PDF-dokument
uppfyller kraven i både PDF/UA och WCAG


  Vad är snabbtest?

  • Snabbtest av ett PDF-dokument med avseende på tillgänglighet

  • Testen kan utföras av alla med tillgängliga gratis testverktyg

  • Det är en första bedömning (tendens) av om ett
   PDF-dokument uppfyller tillgänglighetskraven enligt
   PDF/UA och tillämpliga framgångskriterier i WCAG

  • Det är en första bedömningen av dokumentets semantik

  • Som tillgänglighetstestare blir man bättre och snabbare
   ju oftare man utför testet

  Vad snabbtest inte är?

  • Slutligt och definitivt uttalande om att dokumentet
   uppfyller och överensstämmer med kraven i
   tillgänglighetsstandarderna PDF/UA, BITV eller WCAG

  • Det ultimata testverktyget för tillgänglighetsexperter

  • Vetenskapligt utförd fälttest

  • Slutlig och definitiv kvalitetsförsäkran

  • 100% uttalande om ett PDF-dokuments tillgänglighet


  Hur går du tillväga? ?

  Automatisk PDF/UA och WCAG kontroll med PAC
  1. Ladda ner PDF Accessibility Checker (PAC)


  2. Kontrollera ett eget PDF-dokument med PAC

  3. Utvärdera testresulten (se typiska exempel nedan)  Utvärdera testresulten:

  När PDF Accessibility Checker är färdig med att testa din fil,
  kan du granska resultaten på flera sätt:

  • Sammanfattande rapport

  • Detaljerad rapport

  • Förhandsgranskning / "skärmläsarevy"

  • Dokumentstatistik

  • Logisk struktur - strukturelement

  • Logisk struktur - dekorativa element

  När du granskar resultaten,
  är det viktigt att komma ihåg att PAC fokuserar på
  de tekniska aspekterna av PDF-dokumentet.
  Detta gäller både PDF/UA- och WCAG-validering.

  Många av kontrollpunkterna för PDF/UA och WCAG
  kräver ytterligare visuell eller manuell inspektion för att
  säkerställa att PDF-dokumentet överensstämmer med
  tillgänglighetskraven i PDF/UA respektive WCAG.
  Bild 1 till 4 nedan, visar exampel på den sammanfattande rapportens
  innehåll efter utförd PDF/UA- och WCAG-kontroll:


Positiv PDF/UA-kontroll
PDF-filen uppfyller PDF/UA-kraven

Klicka på "PDF/UA-fliken"

PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - PAC-rapport - Dokumentet är PDF/UA-kompatibelt - Bild

Bild 1:
PAC-rapport för ett PDF-dokument
som uppfyller PDF/UA-kravenPositiv WCAG-kontroll
PDF-filen uppfyller WCAG-kriterier

Klicka på "WCAG-fliken"

PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - PAC-rapport - Dokumentet är WCAG-kompatibelt - Bild

Bild 2:
PAC-rapport för ett PDF-dokument
som uppfyller WCAG-kravenNegativ PDF/UA-kontroll
PDF-filen uppfyller ej PDF/UA-kraven

Klicka på "PDF/UA-fliken"

PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - PAC-rapport - Dokumentet är inte PDF/UA-kompatibelt - Bild

Bild 3:
PAC-rapport för ett PDF-dokument
som ej uppfyller PDF/UA-kravenNegativ WCAG-kontroll
PDF-filen uppfyller ej WCAG-kriterier

Klicka på "WCAG-fliken"

PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - PAC-rapport - Dokumentet är är ej WCAG-kompatibelt - Bild

Bild 4:
PAC-rapport för ett PDF-dokument
som ej uppfyller WCAG-kraven
  Utvärdera testresultaten

  Resultaten i detalj
  1. Klicka på knappen "Results in Detail"

  2. Rapportfönstret öppnas och visar en lista över
   godkända / ej godkända PDF/UA- och WCAG-kontrollpunkter

  3. För varje kontrollpunkt i listan,
   visas status och antalet förekomster

PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Resultaten i detalj - PDF/UA- och WCAG-kraven uppfyllda - Bild

Bild 5:
PAC Detaljerad rapport för ett PDF-dokument
som tekniskt uppfyller PDF/UA- och WCAG-kraven  1. Klicka på ett rapporterat fel i listan till vänster i fönstret

  2. Ett detaljerat felmeddelande visas i panelen längst upp till höger,
   och den associerade sidan visas panelen längst ned till höger

  3. Denna detaljerade rapport kan användas för att lokalisera
   och analysera varje förekomst av fel i dokumentet

PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Resultaten i detalj - PDF/UA- och WCAG-kraven ej uppfyllda - Tabellens rubrikcell saknar tillhörande underceller - DIGG årsrapport 2020 - Bild

Bild 6:
Detaljerad PAC-rapport för ett PDF-dokument
som ej uppfyller PDF/UA- och WCAG-kraven

Utförd PDF/UA-kontroll påvisar bl.a. följande fel:
"Logisk struktur - strukturelement, tabeller:
Tabellens rubrikcell saknar tillhörande underceller"  Kontroll av färgkontrast

  Resultat av färgkontrastkontroll:

  1. Klicka på knappen:
   - "Results in Detail"

  2. Klicka kontrollpunkt:
   - "WCAG"

  3. Klicka kontrollpunkt:
   - "Framgångskriteria: 1. Uppfattbart"

  4. Klicka kontrollpunkt:
   - "Framgångskriteria: 1.4 Urskiljbart"

  5. Klicka kontrollpunkt:
   - "Framgångskriteria: 1.4.3 Kontrast (Minimum)"

  6. Klicka kontrollpunkt:
   - "Textens kontrast"

Text med otillräcklig kontrast

PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Resultaten i detalj - WCAG-kraven ej uppfyllda - Text med otillräcklig kontrast - DIGG årsrapport 2020 - Bild

Bild 7:
Detaljerad PAC-rapport för ett PDF-dokument
som inte uppfyller WCAGs krav på tillräcklig textkontrast:
"Text med otillräcklig kontrast"
  Visuell kontroll av dokumentets interna struktur
  Förhandsgranskning - "skärmläsarvy"

  "Screen Reader Preview"-funktionen används för att snabbt
  utföra en visuell kontroll av PDF-dokumentets interna struktur.

  1. Klicka på knappen "Screen Reader Preview"

  2. Den visar en förenklad vy av dokumentets interna struktur;
   en visuell representation av strukturen så som en skärmläsare
   "ser" strukturen då den läser sidan.
PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Screen Reader Preview of PDF Document Structure, Exempel 1 - Picture

Bild 8:
PAC Förhandsgranskning av ett PDF-dokuments
interna struktur ("skärmläsarvy"), exempel 1


PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Screen Reader Preview of PDF Document Structure, Exempel 2 - Picture

Bild 9:
PAC Förhandsgranskning av ett PDF-dokuments
interna struktur ("skärmläsarvy"), exempel 2
  Snabbtitt på PDF-dokumentets statistik
  Dokumentstatistik
  1. Klick på knappen "Document Statistics"

  2. Dokumentstatistikfönstret öppnas och visar en lista över
   antalet förekomster av respektive elementtyp

  3. Granska dokumentstatistiken

PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Dokumentstatistik - Bild

Bild 10:
Dokumentstatistik för ett PDF/UA-kompatibelt dokument

  Statistiken i Bild 10 ovan visar (ibland flera saker)
  att följande taggade element ingår i dokumentet:

  • Rubriker på nivå 1 (H1) och 2 (H2)

  • Bilder och bildtexter (bild / Figure, bildtext / Caption)

  • Listor (L, Lbl, LBody)

  • Paragrafstycken (P) / textstycken

  • Innehållsförteckning (TOC, TOCI)

  • ...

  Detta indikerar att de viktigaste elementtaggarna ingår
  och det är sannolikt ett väl taggat dokument.


  1. För att filtrera de taggade element som listas i Bild 10,
   för muspekaren över kolumnrubriken "Count"
   och klicka på ikonen "Filter"

  2. Klicka på knappen "Clear Filter"
PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Dokumentstatistik - Åtgärd: Numerisk filtrering - Bild

Bild 11:
Dokumentstatistik - Åtgärd: Numerisk filtrering


  Dokumentstatistik avslöjar enkelt saknade taggar;
  alltså en helt otaggad och otillgänglig PDF

PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Dokumentstatistik - Saknar taggar - PDF-dokumentet uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Bild

Bild 12:
Visar dokumentstatistik för ett PDF-dokument där
rubriker saknas, innehållsförteckning saknas,
bildtexter saknas, paragrafstycke saknas, ....

Dokumentet är helt otaggat!
Det är inte ett strukturerat dokument.
PDF-dokumentet är inte PDF/UA-kompatibelt;
och är därmed en helt otillgänglig PDF!
  Undersökning av den detaljerade strukturen
  Logisk struktur - Strukturelement

  Använd PAC-vyn "Logisk struktur" för att utföra en mer
  detaljerad analys av ett PDF-dokuments interna struktur

  1. För att se hela strukturen för PDF -dokumentet i form
   av ett taggträd, klicka på knappen "Logisk struktur"

  2. Fönstret "Logisk struktur" öppnas,
   taggträdet visas i fönstrets vänstra panel

  3. Om du vill visa egenskaperna för en specifik tagg
   i fönstrets vänstra panel, klicka på den taggen

  4. Egenskaperna för den valda taggen visas
PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Logisk struktur - Strukturelement - Taggträd - Egenskaper - Bild

Bild 13:
Logisk struktur - Strukturelement - Taggträd - Egenskaper

Använd denna vy för att säkerställa att egenskaperna är korrekta


  Visa "Sidvy / Page View""

  1. Klicka på fliken "Sidvy / Page View" i fönstrets högra panel

  2. Sidvy / Page View öppnas i fönstrets högra panel
PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Logisk struktur - Strukturelement - Taggträd - Sidvy / Page View - Bild

Bild 14:
Logisk struktur - Strukturelement - Sidvy / Page View

Denna vy kan användas för att avgöra om de
strukturella elementen i taggträdet och den
visuella logiska läsordningen matchar


  Visa "Rollmappning / Rolemap"

  1. Klicka på fliken "Rollmappning / Rolemap" i fönstrets högra panel

  2. Rollmappning / Rolemap öppnas i fönstrets högra panel
PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Logisk struktur - Strukturelement - Rollmappning - Bild

Bild 15:
Logisk struktur - Strukturelement - Rollmappning

Du kan använda den här vyn för att säkerställa att
rätt taggning tilldelats respektive strukturelement
  Undersökning av den detaljerade strukturen
  Logisk struktur - Dekorativa element
  Visa dekorativa element

  I ett tillgängligt PDF-dokument, måste bilder och grafik som
  inte tillför någon form av information markeras som dekoration.

  I dokumentstrukturen markeras dessa element som artefakter.


  1. För att göra en snabb visuell kontroll av alla strukturelement
   i ett PDF-dokument som är markerade som dekorativa element,
   klicka på knappen "Logisk struktur"

  2. Klicka på fliken "Artefakter / Artifacts" i vänstra panelen

  3. I listan under fliken "Strukturelement / Structure Elements",
   expandera en sida genom att klicka på en sid-ikon och
   klicka på en artefakt

  4. Information om artefaktens egenskaper
   visas i den högra panelen
PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Logisk struktur - Dekorativa element / Artefakter - Egenskaper - Bild

Bild 16:
Logisk struktur - Dekorativa element / Artefakter - Egenskaper


  Visa information om
  dekorativa element / artefakter i "sidvyn / Page View"

  1. Klicka på "sidvyn / Page View" i fönstrets högra panel
PDF Accessibility Checker (PAC) - Operatörskonsol/Användarpanel - Logisk struktur - Dekorativa element / Artefakter - Sidvy

Figure 17:
Logisk struktur - Dekorativa element / Artefakter - Sidvy

Logotyper betraktas som dekorativa element
som skall taggas som "artefakter"
  Export av PAC-testresultat
  PDF Export

  PAC-testresultaten kan exporteras som
  bevis på kvaliteten på PDF -dokumentet

  PDF-exportfunktionen är särskilt användbar för
  tjänsteleverantörer; de kan generera rapporten som
  bevis på att deras arbete är utfört i överensstämmlse
  med tillgänglighetsstandarder och rekommendationer,
  PDF/UA och WCAG


  Så här exporteras den sammanfattande
  testrapporten till en tillgänglig PDF:

  1. Klicka på knappen "PDF-rapport / PDF Report"

  2. I dialogrutan "Exportera PDF-rapport / Export PDF Report"
   anges filnamn och vald plats där filen skall sparas

  3. Klicka på "Spara / Save"

  En tillgänglig PDF-fil med testresultaten genereras
  och öppnas i din standard PDF-läsare:

PDF Accessibility Checker (PAC) - Exported PDF/UA Test Report - Accessible PDF File - Picture

Figure 18:
Exporterad PAC PDF/UA-testrapport (.pdf)
(Rapporten i sig uppfyller PDF/UA-1)
PDF Accessibility Checker (PAC) - Exported WCAG Test Report - Accessible PDF File - Picture

Figure 19:
Exporterad PAC WCAG-testrapport (.pdf)
(Rapporten i sig uppfyller WCAG 2.1 AA)

  Som anges ovan:

  PAC Snabbtest är en första bedömning (tendens) av huruvida
  ett PDF-dokument uppfyller tillgänglighetskraven för PDF/UA
  och tillämpliga framgångskriterier för WCAG.

  Om dina PDF-filer inte klarar PAC-snabbtestet ovan,
  behöver de omedelbart åtgärdas innan de kan publiceras.

  Se då gärna vår omfattande lista över rekommenderade
  programvaruverktyg och tjänster för att tagga, skapa,
  validera och åtgärda/korrigera PDF-filer för
  överensstämmelse med PDF/UA och WCAG.


  Eller:
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA Foundation - PDF Accessibility Checker (PAC) - Banner