NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalStäng - IkonStäng fönsterProgramvara, lösningar och tjänster


Programvaror som stöder

Portable Document Format (PDF)

och

OpenDocument Format (ODF)Portable Document Format (PDF)

PDF logo

Programvaror för skapning/konvertering/validering/taggning
och utdatahantering av dokumentfiler till gällande PDF ISO-standarder:

PDF, PDF/A (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3),
PDF/E, PDF/UA, PDF/VCR, PDF/VT, PDF/X, 3D PDF,...
och PDF 2.0 som är den nya grundstandard för PDF som
övriga PDF-understandarder baseras på sedan år 2020.

PDF till HTML5, HTML5 till PDF/X och PDF/A.

Samt programvaror för att spåra och monitorera tillgänglighetsstatus för
PDF- och ODF-filer på en angiven website.


Alla programvaror från callas software stöder ISO-standarden PDF 2.0!

Andra medlemsföretag i PDF Association
erbjuder alternativa programvaror:

som stöder PDF 2.0

som stöder PDF/UA


Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF

Adobe


Adobe Creative Cloud - Logo

  Adobe Creative Cloud

  Desktop-tillämpningar för
  foto, video, audio och design.

  *) Kräver efterbeabetning med
  Adobe Acrobat Professional

Ja Ja Ja ? *) Ja Ja Ja Ja Ja

Adobe Document Cloud - Logo

  Adobe Document Cloud

  Tillämpningar för
  dokumenthantering och -processer på
  desktop-datorer, mobila enheter och webb.

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

AbleDocs

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


AbleDocs ADReader - Ikon

  AbleDocs ADReader

  Visningsapp/läsningsapp för
  PDF/UA-kompatibla filer på mobila enheter,
  för Android och iOS.

Ja Ja Ja

Actino Software

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


Actino software - Actino HTML5 Publisher - Icon

  Actino HTML5 Publisher

  Automatiskt konvertering av
  PDF-dokument till ren HTML5 för
  online-publicering av dokument
  i webbläsare och på mobila enheter.

Ja Ja

Actino software - Actino DPS - Icon
Ja Ja Ja Ja Ja

Actino software - Actino DRM - Ikon
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

axaio software

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


axaio software MadeToPrint - Logo

  axaio MadeToPrint

  Pluggin till Adobe InDesign®, Illustrator,
  InCopy och QuarkXPress.
  Utökar och kompletterar funktionaliteten
  i dessa tillämpningar med
  kraftfulla stödfunktioner för
  standardisering, optimering och
  automatisering av preflight, utskrift,
  konvertering och export av PDF-filer.

  Stöder alla PDF-format som stöds av
  Adobe respektive QurkXPress.

  Stöder även Processing Steps (ISO 19593-1)
  för förpackning och etikett

Ja Ja Ja Ja

axaio software MadeToTag - Logo

  axaio MadeToTag

  Plugin till Adobe InDesign för att lätt och
  snabbt märka upp InDesign dokument för
  export som tillgängligt PDF-dokument
  enligt ISO-standarden PDF/UA
  ("universellt tillgänglig PDF") och i
  PDF/A-2a formatet för långtidsarkivering.

Ja Ja Ja Ja

axes4

Programvara
inklusive
exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


axesWord - Logo med text
Ja Ja

axesPDF - Logo med text

  axesPDF

  Korrigera PDF-filer till tillgänglig PDF
  enligt PDF/UA-standarden.

Ja

PDF/UA Foundation

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


PDF/UA Foundation - PDF Accessibility Checker (PAC) - Banner

  PDF Accessibility Checker (PAC 2021)

  Gratis fristående tillämpning för en första snabb
  test av om en PDF-fil överensstämmer med
  ISO-standarden för universellt
  tillgängliga PDF-dokument, PDF/UA.

  Tillhandahålls av stiftelsen PDF/UA Foundation,
  "The New Home of PAC".

  Förutom att validera för
  överensstämmelse med PDF/UA,
  validerar den nya PAC nu även för
  överensstämmelse med WCAG.

Ja

Access for All / Accès pour tous / Accesso per tutti / Zugang für alle

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


PDF Accessibility Checker (PAC) - Logo

  PDF Accessibility Checker (PAC)

  Gratis fristående tillämpning för en första snabb
  test av om en PDF-fil överensstämmer med
  ISO-standarden för universellt
  tillgängliga PDF-dokument, PDF/UA.

  Tillhandahålls av Stiftelsen Access for All,
  Schweiz.

  Obs! Sedan 2021 har PAC sitt nya hem hos
  PDF/UA Foundation

Ja

callas software

Alla programvaror från callas software stöder ISO-standarden PDF 2.0!

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF

callas software pdfToolbox - Logo

  callas pdfToolbox

  Preflight/validering, korrigering,
  färghantering, optimeringav PDF-filer
  för grafisk industri och kreatörer,
  prepress, tryckproduktion, och
  digital publicering.

  Stöder även Processing Steps (ISO 19593-1)
  för förpackning och etikett

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
callas software pdfaPilot - Logo

  callas pdfaPilot

  Preflight/validering, korrigering
  och optimering till PDF/A inför
  dokumentarkivering/e-arkivering
  och långtidsbevaring.

  Stöder även Processing Steps (ISO 19593-1)
  för förpackning och etikett

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
callas software pdfChip - Logo

  callas pdfChip

  Kommandoradsverktyg som tar
  en HTML-fil som indata, bearbetar den
  eventuellt med hjälp av CSS3 och
  JavaScript, och därefter konverterar
  den till en högkvalitativ PDF färdig för
  utskrift eller arkivering.

  Optimerar PDF filer,
  inklusive PDF/X och PDF/A.

Ja Ja Ja Ja
callas software pdfgohtml - Logo

  callas pdfGoHTML

  Tillämpning för en första snabb test av
  om en PDF-fil överensstämmer med
  ISO-standarden för universiellt
  tillgängliga PDF-dokument, PDF/UA.

  Gratis pluggin till Adobe® Acrobat®.

Ja Ja

Canvasflow IO

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


Canvasflow Ltd - Logo

  Canvasflow Cloud

  Molnbaserad HTML5-editor
  för digital innehållsproduktion
  på ett enklare sätt.

Ja Ja

CommonLook

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Logo

  CommonLook Clarity

  Monitorera kontinuerligt PDF-filers
  tillgänglighetsstatus
  - Undvik risk för legala påföljder.

Ja Ja

NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Logo
Ja Ja

NetCentric Technologies - CommonLook Office - Logo

  CommonLook Office

  Pluggin till MS Office.
  Skapar tillgänglig PDF inifrån
  Microsoft Word & PowerPoint

Ja Ja

NetCentric Technologies - CommonLook PDF - Logo

  CommonLook PDF

  Pluggin till Adobe Acrobat.
  Skapa tillgänglig PDF
  inifrån Adobe Acrobat

Ja Ja

NetCentric Technologies - CommonLook PDF Validator - Logo
Ja Ja

Forum for Electronic Invoicing Germany (FeRD) / ZUGFeRD

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF

Forum for Electronic Invoicing Germany (FeRD) - logo

Forum for Electronic Invoicing Germany (FeRD)

  ZUGFeRD, en tysk standard baserad på PDF/A-3.
  Medger både personläsbara och maskinläsbara e-fakturor.
  ZUGFeRD dataformat för e-fakturering är en kombination
  av PDF och integrerad strukturerad data/XML.

  Validering av PDF/A-3 baserade ZUGFeRD-dokument

  Open Source programvara för validering med veraPDF
  av PDF/A-3 baserade ZUGFeRD-dokument och en
  plugin för att verifiera XML-bilagor gentemot
  EN16931 UN/CEFACT SCRDM v16B.

Ja

Foxit Software

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


Foxit/LuraTech PDF Compressor - Logo

  Foxit PDF Compressor Enterprise

  OCR, avancerad komprimering och
  konvertering av dokumentfiler till PDF/A;
  produktionsprogramvara för skanningoperatörer
  och inför långtidsbevaring av dokument
  i PDF/A format.

Ja Ja Ja

Foxit/LuraTech Rendition Server - Icon

  Foxit Rendition Server

  Centraliserad, skalbar webbtjänstplattform för
  företagsövergripande PDF-tjänster.

Ja Ja Ja

Foxit/LuraTech Mobile PDF - Logo

  Foxit Mobile PDF

  Professionell lösning för skanning, OCR,
  komprimering och konvertering av
  dokument med smartphones och
  surfplattor till PDF och PDF/A.

Ja Ja

Logius
The Digital Government Services of
The Netherlands Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK)

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


The Digital Government Services of
The Netherlands Ministry of
the Interior and Kingdom Relations (BZK)

  Logius - PDF/A-validerare

  Webdomän-sökrobot för alla typer av PDF-dokument
  inklusive validering mot gällande PDF/A-standarder.

  Verktyget hittar och analyserar dokument på en
  given webbplats samt anger hur många som hittas av:

  • dokument i PDF/A-format av
   tillgänglighetsnivå "a", "u" eller "b"

  • dokumentformat i andra PDF-versioner
   såsom PDF 1.4, 1.5, 1.6 eller 1.7

  • dokument i Open Document Format (ODF)

  • dokument i leveranstörsberoende format
Ja Ja Ja

NV Access / NVDA

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


NV Access - logo

  NonVisual Desktop Access (NVDA)

  Gratis skärmläsare som underlättar för
  personer som är helt blinda eller som
  har nedsatt syn att använda datorer.
  Läser upp datorskärmens text
  med syntetisk röst.

Ja

Twixl media

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


Twixl Publisher - TP - Logo

  Twixl Publisher

  Innehållspublicering på mobila enheter
  för rika användarupplevelser.

Ja Ja

PREFORMA / veraPDF (implementerat av PDF Association)

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


veraPDF - logo

  veraPDF - PDF/A Conformance Checker

  Freeware (finansierad till 2017 av EU PREFORMA
  med stöd av PDF-branschen
  - PDF Association, Open Preservation Foundation).

  Fullt stöd för alla PDF/A-versioner:
  PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3 och PDF/A-4
  och "conformance levels" (a,b,u),
  samt PDF/UA-1.

  Versioner:
  GUI - Desktop; interaktiv utvärdering, enstaka filer,
  CLI - Command Line Interface; automatisering.

  Validerar gentemot ISO PDF/UA (Maskinell kontroll)

Ja Ja

veraPDF - logo
Ja Ja

veraPDF - logo
Ja Ja

VIP PDF-Reader

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


  VIP PDF-Reader

  Gratis PDF-läsare designad för
  datoranvändare som har nedsatt syn.
  (Inte avsedd för blinda personer som
  använder skärmläsare såsom
  NVDA eller JAWS).

  Tillhandahålls av
  The Swiss National Association of and for the Blind.

Ja

Creative Edge Software

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODFCreative Edge Software iC3D - Logo

  iC3D

  3D-realtidsvisualisering vid förpackningsutveckling,
  design, prototyping, modellering och simulering.

Ja Ja

TreeDim

Programvara
inklusive
import-/exportformat som stöds:

PDF

PDF/A

PDF/E

PDF/UA

PDF/VT

PDF/X

3D PDF

EPUB3

HTML5

ODF


treeDiM Picador - Logo
Ja Ja
OpenDocument Format (ODF)

ODF logo

Programvaror för att säkra dina informationstillgångar
i OpenDocument Format (ODF)

Med informationen lagrad i OpenDocument Format kan du helt fritt välja den
kontorsprogramvara och det verksamhetssystem som bäst löser uppgiften.

Alternativa IT-lösningar som körs på
Windows, Linux, Mac OS X, Solaris eller som molnbaserade tjänster.

Alternativ som säkerställer att värdefull information är tillgänglig och användbar
- nu och i framtiden.Wikipedia om tillämpningar som helt eller delvis
stöder OpenDocument Format (ODF)


Apache OpenOffice.org - logo

Apache OpenOffice

LibreOffice - logo

LibreOffice

Calligra Suite - logo

Calligra Suite


KOffice - logo

KOffice

Google Docs - logo

Google Docs

IBM Docs - logo

IBM Docs

Microsoft Office 2016 - logo

Microsoft Office 2016

Microsoft Office 365 - logo

Microsoft Office 365

Ovan: Exempel på kontorsprogramvaror med uttalat stöd för dokumentformaten
OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format (PDF):
(För nedladdning/tillgång till önskad programvara - klicka på respektive logotyp)Status för de populäraste webbläsararnas stöd av tillgänglighetsfunktioner i HTML5

Se nuvarande status för de populäraste webbläsarnas
stöd av tillgänglighetsfunktioner i HTML5

A11Y, HTML5 - Icon

Webbläsares stöd för tillgänglighetsfunktioner i HTML5

(upprätthålls av Steve Faulkner)

Stäng - IkonStäng fönster


För mer information kontakta:

NewFormat


NewFormat AB

Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2022 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.